Oferta:


Zapewniamy obsługę firm zobowiązanych do prowadzenia księgowości w następujących formach:

 • pełna księgowość,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany.
 • Pełna obsługa spraw kadrowo-płacowych przedsiębiorstw:
 • z tytułu umów o pracę
 • z tytułu umów cywilnoprawnych

 

Sporządzanie:

 • deklaracji podatkowych i rozliczeń z US
 • sprawozdań do GUS
 • bilansów, rachunków zysków i strat i sprawozdań finansowych
 • deklaracji i rozliczeń ZUS
 • rozliczeń i deklaracji z PFRON

 

Ponadto:

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Zeznania roczne do podatku dochodowego